عزیز اسفستان
 
 
اسفستان - وبلاگی برای مردم خداجوی اسفستان - به سایت خودتان خوش آمدید - اوز سایتزا خوش گلیب سیز
 

«با چاپلوس‌ رفاقت‌ مكن‌ كه‌ او با چرب‌زبانی‌ تو را اغفال‌ می‌كند، كار ناروای ‌خود را در نظرت‌ زیبا می‌نماید و دوست‌ دارد كه‌ تو نیز مانند وی‌ باشی‌».

 

«با دوست‌ مورد علاقه‌ات‌ به‌ مدارا و با حفظ‌ جهات‌ مصلحت‌ اظهاردوستی‌ كن‌. شاید روزی‌ دشمنت‌ شود و به‌ مخالفت‌ برخیزد و نیز در اظهار بی‌مهری‌ نسبت‌ به‌ كسی‌ كه‌ مورد خشمت‌ قرار گرفته‌ مدارا كن‌ چه ‌ممكن‌ است‌ روزی‌ تیرگی‌ از میان‌ برود و مورد علاقه‌ و محبت‌ واقع‌ شود».

 

«كسی‌ كه‌ رفیق‌ احمق‌ دارد همواره‌ در رنج‌ و ناراحتی‌ است‌».

 

«كسی‌ كه‌ روزی‌ برای‌ فضیلتی‌ كه‌ در تو نیست‌ به‌ دروغ‌ مدحت‌ گوید سزاوار است‌ روز دیگر برای‌ صفت‌ بدی‌ كه‌ از آن‌ منزّهی‌ مذمتت‌ گوید».

 |+| نوشته شده در  دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۸ساعت 11:48  توسط مدير اسفستان  | 
 
  بالا